อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม RU

อันดับผู้เล่นยอดเยี่ยม RU

# ชื่อ โซโล่คิว จัดอันดับดราฟท์ Flex
1.
Offelia banned
Offelia banned
RU (#1)
ชาเลนเจอร์ 1329 คะแนนลีก
ชนะ: 127 (58.8%)
2.
Slaytеr
Slaytеr
RU (#2)
ชาเลนเจอร์ 1081 คะแนนลีก
ชนะ: 282 (53.3%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 24 (66.7%)
3.
BMPX
BMPX
RU (#3)
ชาเลนเจอร์ 1049 คะแนนลีก
ชนะ: 436 (54.0%)
แพลทินัม I
ชนะ: 78 (61.9%)
4.
SCHWARZFAUST
SCHWARZFAUST
RU (#4)
ชาเลนเจอร์ 974 คะแนนลีก
ชนะ: 135 (56.7%)
แพลทินัม III
ชนะ: 13 (56.5%)
5.
StardustMemories
StardustMemories
RU (#5)
ชาเลนเจอร์ 948 คะแนนลีก
ชนะ: 190 (52.6%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 30 (65.2%)
6.
aching joints
aching joints
RU (#6)
ชาเลนเจอร์ 898 คะแนนลีก
ชนะ: 107 (63.3%)
7.
MaksimSoSo
MaksimSoSo
RU (#7)
ชาเลนเจอร์ 835 คะแนนลีก
ชนะ: 170 (60.5%)
แพลทินัม I
ชนะ: 17 (94.4%)
8.
teodoraganoderma
teodoraganoderma
RU (#8)
ชาเลนเจอร์ 750 คะแนนลีก
ชนะ: 347 (53.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 56 (59.6%)
9.
Талант из LEC
Талант из LEC
RU (#9)
ชาเลนเจอร์ 743 คะแนนลีก
ชนะ: 153 (58.6%)
GrandMaster 284 คะแนนลีก
ชนะ: 186 (59.2%)
10.
Into the Fray
Into the Fray
RU (#10)
ชาเลนเจอร์ 700 คะแนนลีก
ชนะ: 79 (59.4%)
11.
Fliomаg
Fliomаg
RU (#11)
ชาเลนเจอร์ 683 คะแนนลีก
ชนะ: 118 (56.2%)
12.
Ego is the death
Ego is the death
RU (#12)
ชาเลนเจอร์ 670 คะแนนลีก
ชนะ: 138 (62.2%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 58 (62.4%)
13.
allow317
allow317
RU (#13)
ชาเลนเจอร์ 665 คะแนนลีก
ชนะ: 193 (53.9%)
แพลทินัม I
ชนะ: 46 (78.0%)
14.
wintradeaccount0
wintradeaccount0
RU (#14)
ชาเลนเจอร์ 664 คะแนนลีก
ชนะ: 124 (53.4%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 17 (85.0%)
15.
Boss Ezreal
Boss Ezreal
RU (#15)
ชาเลนเจอร์ 658 คะแนนลีก
ชนะ: 126 (62.4%)
16.
haunt u
haunt u
RU (#16)
ชาเลนเจอร์ 654 คะแนนลีก
ชนะ: 152 (55.9%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 32 (62.7%)
17.
ZerooBat
ZerooBat
RU (#17)
ชาเลนเจอร์ 654 คะแนนลีก
ชนะ: 136 (52.9%)
18.
прошма
прошма
RU (#18)
ชาเลนเจอร์ 651 คะแนนลีก
ชนะ: 195 (54.5%)
ชาเลนเจอร์ 517 คะแนนลีก
ชนะ: 72 (70.6%)
19.
Я Плохой
Я Плохой
RU (#19)
ชาเลนเจอร์ 635 คะแนนลีก
ชนะ: 205 (51.6%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 72 (67.9%)
20.
Иудá
Иудá
RU (#20)
ชาเลนเจอร์ 628 คะแนนลีก
ชนะ: 362 (53.5%)
21.
Тhe Shy
Тhe Shy
RU (#21)
ชาเลนเจอร์ 617 คะแนนลีก
ชนะ: 186 (51.5%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 21 (75.0%)
22.
JellaI
JellaI
RU (#22)
ชาเลนเจอร์ 616 คะแนนลีก
ชนะ: 83 (51.6%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 56 (64.4%)
23.
MåÐKïñg
MåÐKïñg
RU (#23)
ชาเลนเจอร์ 598 คะแนนลีก
ชนะ: 88 (51.8%)
24.
xoxoª µº
xoxoª µº
RU (#24)
ชาเลนเจอร์ 594 คะแนนลีก
ชนะ: 186 (54.1%)
ซิลเวอร์ IV
ชนะ: 10 (66.7%)
25.
Airobloodin
Airobloodin
RU (#25)
ชาเลนเจอร์ 591 คะแนนลีก
ชนะ: 189 (55.4%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 20 (57.1%)
26.
Sênbônzâkurâ
Sênbônzâkurâ
RU (#26)
ชาเลนเจอร์ 585 คะแนนลีก
ชนะ: 292 (50.9%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 27 (61.4%)
27.
Artin
Artin
RU (#27)
ชาเลนเจอร์ 581 คะแนนลีก
ชนะ: 92 (52.6%)
28.
Рабочий язычок
Рабочий язычок
RU (#28)
ชาเลนเจอร์ 578 คะแนนลีก
ชนะ: 94 (54.0%)
โกลด์ III
ชนะ: 39 (45.3%)
29.
Denora send love
Denora send love
RU (#29)
ชาเลนเจอร์ 568 คะแนนลีก
ชนะ: 100 (50.3%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 78 (67.2%)
30.
Yvonne Satori
Yvonne Satori
RU (#30)
ชาเลนเจอร์ 558 คะแนนลีก
ชนะ: 292 (53.6%)
โกลด์ III
ชนะ: 9 (75.0%)
31.
LCS Ðupliënce
LCS Ðupliënce
RU (#31)
ชาเลนเจอร์ 553 คะแนนลีก
ชนะ: 101 (55.8%)
32.
наберёшь 666
наберёшь 666
RU (#32)
ชาเลนเจอร์ 545 คะแนนลีก
ชนะ: 140 (56.2%)
โกลด์ I
ชนะ: 12 (70.6%)
33.
Sir Jekyll
Sir Jekyll
RU (#33)
ชาเลนเจอร์ 543 คะแนนลีก
ชนะ: 504 (51.6%)
34.
MrPluse
MrPluse
RU (#34)
ชาเลนเจอร์ 538 คะแนนลีก
ชนะ: 72 (58.5%)
ชาเลนเจอร์ 1036 คะแนนลีก
ชนะ: 144 (85.7%)
35.
ShadowSlayer Jyu
ShadowSlayer Jyu
RU (#35)
ชาเลนเจอร์ 537 คะแนนลีก
ชนะ: 96 (55.2%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 24 (68.6%)
36.
Shinigami Eyes
Shinigami Eyes
RU (#36)
ชาเลนเจอร์ 536 คะแนนลีก
ชนะ: 184 (61.5%)
แพลทินัม II
ชนะ: 44 (62.9%)
37.
Bienio
Bienio
RU (#37)
ชาเลนเจอร์ 532 คะแนนลีก
ชนะ: 112 (58.9%)
โกลด์ I
ชนะ: 24 (68.6%)
38.
Anisitra
Anisitra
RU (#38)
ชาเลนเจอร์ 529 คะแนนลีก
ชนะ: 207 (52.8%)
ชาเลนเจอร์ 581 คะแนนลีก
ชนะ: 83 (72.2%)
39.
zxc alt girl
zxc alt girl
RU (#39)
ชาเลนเจอร์ 526 คะแนนลีก
ชนะ: 155 (53.4%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 12 (54.5%)
40.
ESHKEREEEEEEEEEE
ESHKEREEEEEEEEEE
RU (#40)
ชาเลนเจอร์ 524 คะแนนลีก
ชนะ: 137 (54.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 23 (76.7%)
41.
Аirobloodin
Аirobloodin
RU (#41)
ชาเลนเจอร์ 516 คะแนนลีก
ชนะ: 106 (57.6%)
42.
TheRealWeapon
TheRealWeapon
RU (#42)
ชาเลนเจอร์ 513 คะแนนลีก
ชนะ: 79 (63.7%)
มาสเตอร์ 47 คะแนนลีก
ชนะ: 106 (62.4%)
43.
Híde on bush
Híde on bush
RU (#43)
ชาเลนเจอร์ 511 คะแนนลีก
ชนะ: 165 (62.3%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 29 (46.8%)
44.
Lumberjack67
Lumberjack67
RU (#44)
ชาเลนเจอร์ 508 คะแนนลีก
ชนะ: 80 (60.2%)
45.
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ЖОМ
RU (#45)
ชาเลนเจอร์ 502 คะแนนลีก
ชนะ: 126 (54.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 26 (66.7%)
46.
Koitus
Koitus
RU (#46)
ชาเลนเจอร์ 501 คะแนนลีก
ชนะ: 285 (54.4%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 56 (62.9%)
47.
HarleyyQuinn
HarleyyQuinn
RU (#47)
GrandMaster 494 คะแนนลีก
ชนะ: 354 (53.4%)
48.
Skaði
Skaði
RU (#48)
GrandMaster 476 คะแนนลีก
ชนะ: 172 (50.3%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 58 (65.2%)
49.
Pepega returns
Pepega returns
RU (#49)
GrandMaster 472 คะแนนลีก
ชนะ: 161 (56.1%)
50.
vi men9 zaebali
vi men9 zaebali
RU (#50)
GrandMaster 453 คะแนนลีก
ชนะ: 273 (53.7%)
แพลทินัม I
ชนะ: 45 (57.0%)
51.
Craftt007
Craftt007
RU (#51)
GrandMaster 450 คะแนนลีก
ชนะ: 184 (51.5%)
มาสเตอร์ 71 คะแนนลีก
ชนะ: 34 (52.3%)
52.
Vollkodav
Vollkodav
RU (#52)
GrandMaster 449 คะแนนลีก
ชนะ: 179 (51.6%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 24 (57.1%)
53.
Riser
Riser
RU (#53)
GrandMaster 440 คะแนนลีก
ชนะ: 243 (52.4%)
โกลด์ I
ชนะ: 10 (71.4%)
54.
KerianQUADRAKILL
KerianQUADRAKILL
RU (#54)
GrandMaster 427 คะแนนลีก
ชนะ: 117 (49.8%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 17 (70.8%)
55.
Isnurgencys
Isnurgencys
RU (#55)
GrandMaster 424 คะแนนลีก
ชนะ: 54 (58.1%)
แพลทินัม III
ชนะ: 18 (72.0%)
56.
EkleDank
EkleDank
RU (#56)
GrandMaster 409 คะแนนลีก
ชนะ: 77 (51.7%)
57.
Death is my love
Death is my love
RU (#57)
GrandMaster 404 คะแนนลีก
ชนะ: 157 (59.7%)
แพลทินัม III
ชนะ: 15 (57.7%)
58.
Corvo Attano
Corvo Attano
RU (#58)
GrandMaster 403 คะแนนลีก
ชนะ: 165 (52.2%)
แพลทินัม I
ชนะ: 18 (64.3%)
59.
ArtJake
ArtJake
RU (#59)
GrandMaster 403 คะแนนลีก
ชนะ: 111 (50.7%)
ไดมอนด์ II
ชนะ: 57 (64.8%)
60.
OMNI MAN
OMNI MAN
RU (#60)
GrandMaster 395 คะแนนลีก
ชนะ: 174 (53.9%)
61.
ZemlyaPuxоm
ZemlyaPuxоm
RU (#61)
GrandMaster 394 คะแนนลีก
ชนะ: 127 (60.8%)
แพลทินัม I
ชนะ: 31 (67.4%)
62.
vi vse outeasti
vi vse outeasti
RU (#62)
GrandMaster 392 คะแนนลีก
ชนะ: 89 (52.4%)
63.
T1 ChShK
T1 ChShK
RU (#63)
GrandMaster 384 คะแนนลีก
ชนะ: 264 (53.9%)
ไดมอนด์ III
ชนะ: 106 (59.9%)
64.
bmj2
bmj2
RU (#64)
GrandMaster 377 คะแนนลีก
ชนะ: 67 (52.3%)
65.
ArsenalVitek
ArsenalVitek
RU (#65)
GrandMaster 375 คะแนนลีก
ชนะ: 172 (50.4%)
66.
DDDusk
DDDusk
RU (#66)
GrandMaster 372 คะแนนลีก
ชนะ: 116 (57.1%)
67.
StormsShadow
StormsShadow
RU (#67)
GrandMaster 362 คะแนนลีก
ชนะ: 106 (48.8%)
68.
Öyaśumi
Öyaśumi
RU (#68)
GrandMaster 360 คะแนนลีก
ชนะ: 341 (52.1%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 38 (57.6%)
69.
Katerina Petrõva
Katerina Petrõva
RU (#69)
GrandMaster 348 คะแนนลีก
ชนะ: 191 (56.3%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 15 (65.2%)
70.
Fairon
Fairon
RU (#70)
GrandMaster 329 คะแนนลีก
ชนะ: 190 (61.1%)
โกลด์ II
ชนะ: 50 (59.5%)
71.
Karteel
Karteel
RU (#71)
GrandMaster 320 คะแนนลีก
ชนะ: 138 (53.1%)
แพลทินัม I
ชนะ: 55 (61.8%)
72.
NęoRiuką
NęoRiuką
RU (#72)
GrandMaster 315 คะแนนลีก
ชนะ: 185 (52.1%)
มาสเตอร์ 123 คะแนนลีก
ชนะ: 71 (60.2%)
73.
ObaN TheDarkneSS
ObaN TheDarkneSS
RU (#73)
GrandMaster 312 คะแนนลีก
ชนะ: 142 (52.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 11 (61.1%)
74.
JesusMarkChrist
JesusMarkChrist
RU (#74)
GrandMaster 309 คะแนนลีก
ชนะ: 58 (56.3%)
มาสเตอร์ 46 คะแนนลีก
ชนะ: 40 (57.1%)
75.
Mr WaiTer
Mr WaiTer
RU (#75)
GrandMaster 307 คะแนนลีก
ชนะ: 115 (55.0%)
มาสเตอร์ 185 คะแนนลีก
ชนะ: 90 (55.2%)
76.
Seraphine
Seraphine
RU (#76)
GrandMaster 297 คะแนนลีก
ชนะ: 111 (53.4%)
77.
Denora
Denora
RU (#77)
GrandMaster 285 คะแนนลีก
ชนะ: 80 (54.4%)
ชาเลนเจอร์ 1093 คะแนนลีก
ชนะ: 175 (87.1%)
78.
Тонi Пукельсоннi
Тонi Пукельсоннi
RU (#78)
GrandMaster 277 คะแนนลีก
ชนะ: 444 (52.0%)
79.
Crue11a de Vi1
Crue11a de Vi1
RU (#79)
GrandMaster 277 คะแนนลีก
ชนะ: 234 (54.8%)
มาสเตอร์ 0 คะแนนลีก
ชนะ: 95 (62.9%)
80.
Rómest
Rómest
RU (#80)
GrandMaster 274 คะแนนลีก
ชนะ: 36 (62.1%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 12 (75.0%)
81.
U WOW Mants We
U WOW Mants We
RU (#81)
GrandMaster 268 คะแนนลีก
ชนะ: 184 (54.9%)
82.
Carnality
Carnality
RU (#82)
GrandMaster 267 คะแนนลีก
ชนะ: 61 (48.0%)
แพลทินัม III
ชนะ: 10 (52.6%)
83.
Toxic GP
Toxic GP
RU (#83)
GrandMaster 264 คะแนนลีก
ชนะ: 318 (51.9%)
โกลด์ IV
ชนะ: 30 (73.2%)
84.
PLUXURY LUVV
PLUXURY LUVV
RU (#84)
GrandMaster 262 คะแนนลีก
ชนะ: 415 (52.4%)
ไดมอนด์ I
ชนะ: 61 (67.8%)
85.
PRETTY FLACKO ll
PRETTY FLACKO ll
RU (#85)
GrandMaster 260 คะแนนลีก
ชนะ: 89 (49.7%)
แพลทินัม III
ชนะ: 7 (63.6%)
86.
1711
1711
RU (#86)
GrandMaster 257 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (53.4%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 7 (70.0%)
87.
lao hun zi
lao hun zi
RU (#87)
GrandMaster 250 คะแนนลีก
ชนะ: 95 (46.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 11 (78.6%)
88.
KVAKVAZ
KVAKVAZ
RU (#88)
GrandMaster 246 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (56.2%)
โกลด์ I
ชนะ: 9 (56.3%)
89.
Unquenchable
Unquenchable
RU (#89)
GrandMaster 244 คะแนนลีก
ชนะ: 146 (58.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 40 (51.3%)
90.
Пагaнец
Пагaнец
RU (#90)
GrandMaster 235 คะแนนลีก
ชนะ: 174 (50.6%)
แพลทินัม IV
ชนะ: 289 (51.2%)
91.
SoullessDragon
SoullessDragon
RU (#91)
GrandMaster 234 คะแนนลีก
ชนะ: 101 (57.4%)
ไดมอนด์ IV
ชนะ: 22 (51.2%)
92.
yryr5
yryr5
RU (#92)
GrandMaster 233 คะแนนลีก
ชนะ: 223 (50.3%)
ชาเลนเจอร์ 534 คะแนนลีก
ชนะ: 152 (61.0%)
93.
Арчи puk
Арчи puk
RU (#93)
GrandMaster 233 คะแนนลีก
ชนะ: 37 (62.7%)
94.
МrKitty
МrKitty
RU (#94)
GrandMaster 231 คะแนนลีก
ชนะ: 401 (52.6%)
แพลทินัม I
ชนะ: 56 (52.8%)
95.
European
European
RU (#95)
GrandMaster 229 คะแนนลีก
ชนะ: 65 (62.5%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 9 (69.2%)
96.
KATAFALK
KATAFALK
RU (#96)
GrandMaster 227 คะแนนลีก
ชนะ: 41 (52.6%)
GrandMaster 386 คะแนนลีก
ชนะ: 53 (72.6%)
97.
yaycø bøgå
yaycø bøgå
RU (#97)
GrandMaster 226 คะแนนลีก
ชนะ: 133 (49.6%)
มาสเตอร์ 152 คะแนนลีก
ชนะ: 118 (51.5%)
98.
satan klaus
satan klaus
RU (#98)
GrandMaster 225 คะแนนลีก
ชนะ: 78 (64.5%)
ซิลเวอร์ I
ชนะ: 12 (54.5%)
99.
gøvnø  igra
gøvnø igra
RU (#99)
GrandMaster 222 คะแนนลีก
ชนะ: 109 (58.3%)
แพลทินัม I
ชนะ: 85 (53.5%)
100.
АбуБандиT
АбуБандиT
RU (#100)
GrandMaster 219 คะแนนลีก
ชนะ: 541 (50.4%)
มาสเตอร์ 44 คะแนนลีก
ชนะ: 117 (59.1%)
0 ความคิดเห็น
โพสต์ความคิดเห็น
ชื่อของคุณ:
Captcha:
Captcha
ความคิดเห็น: