ไอเทม

TeamFight Tactics

ไอเทม

ไอเทมพื้นฐาน

ไอเทมพื้นฐาน

B.F. Sword
Recurve Bow
Needlessly Large Rod
Tear of the Goddess
Chain Vest
Negatron Cloak
Giant's Belt
Spatula
Sparring Gloves

ไอเทมผสมแล้ว

ไอเทมผสมแล้ว

Deathblade B
Giant Slayer A
Hextech Gunblade B
Spear of Shojin B
Guardian Angel A
Bloodthirster B
Zeke's Herald S
สัญลักษณ์ของผู้ปะทะ B
Infinity Edge B
Rapid Firecannon B
Guinsoo's Rageblade B
Statikk Shiv A
Titan's Resolve B
Runaan's Hurricane A
Zz'Rot Portal B
สัญลักษณ์ของกองทหาร A
Last Whisper A
Rabadon's Deathcap B
Archangel's Staff B
Locket of the Iron Solari S
Ionic Spark S
Morellonomicon S
สัญลักษณ์ผู้เสริมเวท B
Jeweled Gauntlet B
Blue Buff B
Frozen Heart S
Chalice of Power S
Redemption S
สัญลักษณ์ของผู้ฟื้นฟู A
Hand Of Justice A
Bramble Vest B
Gargoyle Stoneplate B
Sunfire Cape B
สัญลักษณ์ของเกราะเหล็ก S
Shroud of Stillness S
Dragon's Claw B
Zephyr A
สัญลักษณ์ของผู้บรรเทา A
Quicksilver S
Warmog's Armor B
สัญลักษณ์ของรุ่งอรุณ S
Banshee's Claw S
Force of Nature B
สัญลักษณ์ของมือสังหาร A
Thief's Gloves B
tft_item_name_Consumable_Dissolver B
Shadow Transformer B
tft_item_name_EmblemArmoryConsumable B
tft_item_name_Set5Skirmisher_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Legionnaire_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Spellweaver_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Renewer_RadiantSpat B
tft_item_name_RadiantSpatula B
tft_item_name_Set5Ironclad_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Redeemed_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Dawnbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Assassin_RadiantSpat B
Shadow Sword B
Shadow Bow B
Shadow Rod B
Shadow Tear B
Shadow Vest B
Shadow Cloak B
Shadow Belt B
Shadow Spatula B
Shadow Gloves B
Caustic Deathblade B
Spectral Giantslayer B
Hextech Gunblade Of Immortality B
Spectral Spear of Shojin B
Fallen Guardian Angel B
Riskthirster B
Zeke's Bleak Herald B
Sacrificial Infinity Edge B
Rapid Deathcannon B
Guinsoo's Sacrificial Rageblade B
Statikk Stiletto B
Titan's Revenge B
Runaan's Untamed Hurricane B
Unstable Zz'Rot Portal B
Final Whisper B
Rabadon's Caustic Deathcap B
Archdemon's Staff Of Immortality B
Locket of the Silver Lunari B
Ionic Dark-Spark B
Mor-evil-lonomicon B
Sacrificial Gauntlet B
Very Dark Blue Buff B
Frozen Dark Heart B
Chalice of Malice B
Sacrificial Redemption B
Hand of Vengeance B
Refracted Bramble Vest B
Gargoyle Stoneplate Of Immortality B
Eclipse Cape B
Dark Shroud of Stillness B
Refracted Dragon's Claw B
Turbulent Zephyr B
Caustic Quicksilver B
Warmog's Sacrificial Armor B
Banshee's Claw B
Force of Darkness B
Trickster's Gloves B
สัญลักษณ์ของผู้หวนคืน S
สัญลักษณ์ของจ้าวนรก A
สัญลักษณ์ของนักล่ามังกร B
สัญลักษณ์ของแม่มด B
สัญลักษณ์ของทหารม้า S
สัญลักษณ์ของผู้ทวงแค้น S
สัญลักษณ์ของรัตติกาล B
สัญลักษณ์ของผู้เกลียดชัง B
สัญลักษณ์ของพลยิง B
สัญลักษณ์ของมังกร D
สัญลักษณ์ของร่างทรง B
สัญลักษณ์ของนักสู้ B
สัญลักษณ์ของผู้พิทักษ์ C
สัญลักษณ์ของพลปืนใหญ่ C
สัญลักษณ์ของอัศวิน A
สัญลักษณ์ของลี้ลับ A
Luminous Deathblade D
Demonslayer D
Hextech Lifeblade D
Spear of Hirana D
Guardian Archangel D
Blessed Bloodthirster D
Zeke's Harmony B
Zenith Edge D
Rapid Lightcannon D
Guinsoo's Reckoning D
Statikk's Favor D
Titan's Vow D
Runaan's Tempest B
Zz'Rots Invitation A
Eternal Whisper D
Rabadon's Ascended Deathcap D
Urf-Angel's Staff D
Locket of Targon Prime B
Covalent Spark C
More More-ellonomicon D
Glamorous Gauntlet D
Blue Blessing C
Frozen Heart Of Gold C
Chalice of Charity D
Radiant Redemption C
Fist of Fairness C
Rosethorn Vest B
Dvarapala Stoneplate C
Sunlight Cape S
Shroud of Reverence D
Dragon's Will D
Mistral B
Quickestsilver D
Warmog's Pride B
Banshee's Silence B
Rascal's Gloves S
tft_item_name_Set5Forgotten_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Hellion_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Coven_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Cavalier_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Revenant_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Nightbringer_RadiantSpat B
tft_item_name_Set5Abomination_RadiantSpat B
กรุณาเลือกไอเทมจากด้านซ้าย